نام برای سگ
09
مهر
3909

انتخاب نام سگ

اگر به تازگی اقدام به خرید سگ کردید و یا قصد خرید سگ آپارتمانی را دارید و هنوز برای سگ خود اسمی را انتخاب نکردید و در انتخاب اسم سگ مشکل دارید با ما همراه باشید.

انتخاب کردن نام سگ تصمیم بسیارمهمی ست زیرادرطی عمرش بااین نام زندگی میکندپس بنابراین برای انتخاب نام سگ حتمازمان مناسبی راصرف کنیدودرضمن به مواردی که درزیراشاره میشود توجه کنید

 

1.نام انتخابی برای سگ شما نباید از نظر تلفظ با فرمانهای تربیتی شبیه باشد.

برای مثال کلمه ای مانند سیاه  که بیشتر سیا تلفظ میشود شبیه فرمان بیا میباشد و حیوان خانگی شما را دچار اشتباه میکندکه ایا شما اسم او را صدا کردید یا به سگ فرمان بیا رادادید.

2.سعی کنیدنام انتخابی برای حیوان خانگیتان راکوتاه انتخاب کنید.

3.نامی برای سگ خود انتخاب کنیدکه درجمع نیزاو را به راحتی صدا بزنید.

4.نامی رابرای سگ خودانتخاب کنیدکه برازنده اش باشد.

 

الف ب پ ت ث ج چ د ز ش ف ک گ ل م ن و ه
ادی  باربی  پرنسس  تدی  ساشا  جکی  چلسی  دینگو  زیکو  شادو  فیدل  کیدو  گوریل  لاکی  مایکل  نلا ونوس  هانی
اسکار  بابی   پانی  تینا  سزار  جرجی  چیگو  دنی    شیرون  فیدو  کنزو    لوپز  می می  نیلا  ویکی  هیرو
الیس  سوشی  پابلو  تایسون  سیام  جینا  چینگو  دالاس    شارون  فنسی      لیدی  مینو      
الن   براونی  پیتر  تیمو  سندی  جیمی    دنجر    شارلوت        لیون  میشل      
اهو  بنجی    تایگر  سوشی  جودی        شیکا        لایکا  مگی      
   بوبی    تاتی    جو        شیلا        لیوا  ماک      
   بیکی        جولز        شین        لوسیفر  مکس      
   بونی        جرج        شری        لوک  میکس      
   بلفی                شنگول        لی لی  میلو      
  بل                شیری          میلو      
  بلک                شانتی                
  بیلی                                
  بافی