مرکز پانسیون سگ
09
مهر
3977


پانسیون سگ درمحیطی کاملا بهداشتی وزیرنظربرجسته ترین دامپزشکان میباشند.


1.درمحیط پانسیون سگ غذای مخصوص هرسگ به دلخواه صاحب حیوان داده میشود.


2.درمحیط پاسیون سگ مربیان این مرکزتمام تلاش خودرابرای پرخاشگری های رفتاری اعم ازسروصدا,کنترل ادرارومدفوع,روانشناسی سگ و...انجام میگردد.


3.درمحیط پانسیون سگ تمامی سگ های پانسیون شده باید دارای شناسنامه بهداشتی 2دوره واکسیناسیون شده باشند.


4.درمحیط پانسیون سگ ازپذیرفتن سگ های زیر5ماه معذورمیباشیم.


5.سگ هایی که برای پانسیون به مرکز گلدپت مراجعه مینمایندقبل ازپانسیون ونگهداری توسط دامپزشک مجموعه ویزیت میگردند.


6.درمحیط پانسیون سگ ,سگ ها درمحیط قفس نمیباشند. 

 


7.درمحیط پانسیون سگ افرادمجرب وآموزش دیده ای به صورت شبانه روزی درمحیط پانسیون سگ میباشند.


8.درمحیط پانسیون سگ ازپذیرفتن سگ های دارای بیماری های پوستی وویروسی معذورمی باشیم.


9.به هنگام پانسیون سگ همراه داشتن شناسنامه بهداشتی سگ الزامی میباشد.