20
شهریور
فروش سگ هاوانیز

نژادسگ هاوانیز-Havanese

اگرقصدخرید سگ هاوانیز راداریدبایدبه ایمن موضوع توجه داشته باشیدکه سگ هاوانیزهرچندوقت یکباربایدارایش شودچون دارای موهای ناهمواری میشود.

23
تیر

نژادسگ شی هواهواchihuahua

به هنگام خریدسگ شی هواهوابه این نکته توجه داشته باشیدکه شی هواهوامختص خانه میباشدوازوقت گذراندان صاحبشان بادیگران زیادخشنودنمیشوندوبعضااین حسادت میتواندمشکل افرین باشد.

20
شهریور
فروش سگ فاکس تریر

نژادسگ وایرهر فاکس تریر

 

بدن وایرهر فاکس تریر پوشیده از موهای بلند سفید سیمی مانند است با لکه های قهوه ای یا سیاه می باشد. گوشها بی شکل. معمولاً دم را به انداز یک چهارم آن جراحی و کوتاه می کنند. دارای فک قدرتمند ، دندانهای منظم ، نترس با بدنی قوی و مهمتر از همه اینها شجاع است. سگی است پرانرژی و قدرتمند در یک جثه کوچک. جشمها تیره رنگ ، کوچک و فرو رفته و سر زنده است. گردن پهن و عضلانی می باشد.

22
مرداد
فروش سگ شیتزو

خصوصیات سگ شیتزو

سگ شیتزو سگی بسیارآرام ودوست داشتنی مناسب برای نگهداری درآپارتمان میباشدسگ شیتزو رابطه عاطفی خوبی باافرادخانواده داردسگ شیتزو به دلیل دست وپای کوتاهی که دارددرمدت زمانی کوتاه بازی میکندوزودخسته میشود به هنگام خرید سگ شیتزو حتما از اصالت این نژادمطمين شوید سگ شیتزودارای پوزه فلت میباشد.

15
مرداد
فروش سگ مینیاتورپینچر

نژاد سگ مینیاتورپینچر - miniature pinscher

سگ مینیاتور پینچِر سگی است با جثه کوچک ، عضلانی و پوشش نرم و براق. پاهای جلویی صاف ، پنجه ها کوچک و شبیه به پنجه گربه می باشد. ماهیچه ها قدرتمند و به تناسب خوبی در مقایسه با بدن سگ قرار دارد. دارای دندانهای منظم و چشمان تیره و براق است.

15
مرداد
فروش سگ بول تریر

نزاد سگ بول تریر - bull-terrier

نژاد سگ بول تِریِر دارای بدنی عضلانی و تو پر می باشد. پوشش خارجی کوتاه است و به رنگهای، سیاه ، قرمز ، قهوه ای یافت می شود. بیشترین خاصه او حالت سرش می باشد که در بالا صاف و حالت قوسی مانند تا بینی دارد. چشمها کوچک ، تیره ، بادامی شکل و به هم نزدیک می باشند. این نژاد دارای دو نوع استاندارد و مینیاتور است.    

14
مرداد
فروش سگ جاپانیزچاین

نژاد سگ جاپانیز چاین-japanese chin

اگر قصد خرید سگ راداریدکه مهربان و جسور باشد فعالیت زیادی نیاز نداشته باشد و با غریبه هامهربان باشد خرید سگ جاپانیزچاین راپیشنهادمیکنیم.

14
مرداد
فروش سگ اسکای تریر

نژاد سگ اسکای تریر - skye tereer

سگ اسکای تریرازسایرتریرهاجدی تراست وجزصاحبش دوست ندارد شخص دیگری به اودست بزند.سگ اِسکای تِریِر سگی باهوش است.

14
مرداد
فروش سگ آفن پینچر

نژاد سگ آفن پینچر - affenpinscher

 سگ آفن پینچر رفتاری شبیه سگ تریر دارد اگر دارای خانواده ای شلوغ و پرجنب و جوش هستید خرید سگ آفن پینچر توصیه میشود.

14
مرداد
فروش سگ پاگ

نژاد سگ پاگ - pug

سگ پاگ رابه اسم سگ همراهی بشناسید اگر قصد خرید سگ پاگ رادارید این رابدانید که سگ پاگ همراه خوبی است وشما را در همه جا همراهی میکند و مدام زیردست وپای شماست.

14
مرداد
فروش سگ بردرتریر

نژاد سگ بردرتریر - border terrier

سگ بردرتریر اگر چه ظاهر ژولیده ای دارد ولی رفتاری ازخود نشان میدهدکه انسان راغافلگیر میکند اگر به خرید سگ بردرتریر فکر میکنید باید بگویم در خرید سگ بردرتریر تردید نکنید چرا که ازداشتن سگ بردرتریر لذت خواهیدبرد.

10
مرداد
فروش سگ انگلیش بولداگ

نژاد سگ انگلیش بولداگ - english bulldog

سگ انگلیش بولداگ سگ مناسبی برای نگهداری درآپارتمان میباشداولاازسطح انرژی پایینی برخورداراست دوماحساسیت به گرما ویژگی است که سگ انگلیش بولداگ رامناسب نگهداری درخانه قرارداده وسوم اینکه این نژادمستعدبه پارس کردن نیست

10
مرداد

نژادسگ فرنچ بولداگ-freanch-bull-dog درنگاهی کلی بایدگفت تربیت سگ فرنچ بولداگ سخت ولی احتیاج زیادی به تربیت ندارندسگ فرنچ بولداگ سگی باملاحظه وشیرین میباشد.

01
مرداد
فروش سگ پودل

نژاد سگ پودل - Poodle

 یک سگ پودل بایددرک کندکه عضوی ازیک خانواده است زیراسگ پودل ازتنهابودن بیزاراست اگربه موی سگ الرژی داریدوخیلی علاقه مندبه نگهداری سگ دراپارتمان خودهستیدنژاد سگ پودل سگ مناسبی است چون ریزش مو ندارد پس درنگ نکنید و به خرید سگ پودل اقدام کنید

29
تیر

نژاد سگ بیچون فرایز - bichon frise

سگ بیچون فریز بسیار خونگرم است وباافرادخانواده به سرعت خومیگیرد و رابطه بسیار عمیقی باکودکان دارد و اگر فکر خرید سگ بیچون فریز برای کودک خود هستید گزینه مناسبی برای خرید سگ انتخاب کرده اید.

29
تیر
فروش سگ یورکشایرتریر

نژاد سگ یورکشایرتریر - Yorkshire Terrier

ریزش مو در سگ یورکشایر تریر خیلی کمتر  نسبت به سایر نژاد ها می باشد. برس زدن روزانه به زیبایی و یکنواختی مو سگ یورکشایرتریر بسیار کمک می کند. حمام دادن سگ یورکشایر تریر به صورت ماهیانه پیشنهاد می شود و حمام دادن زیاد باعث شکست و ریزش مو می شود.

29
تیر
فروش سگ بولوگنس

نژاد سگ بولوگنس - Bolognese

 اگر قصد خرید و فروش سگ آپارتمانی خود را دارید خرید سگ بلوگنس رادرانتخاب های خودقراردهید.  سگ بلوگنس با جثه ای کوچک و پاهای کوتاه که سرتاسر بدنش با موهای کاملاً سفید ، پر پرشت و بلند پوشیده شده است.

29
تیر
فروش سگ لهاساآپسو

نژاد سگ لهاساآپسو - Lhasa Apso

نژاد سگ لهاساآپسو خصوصیت های بارزی چون شاد و با وقار بودن و بازیگوش به میزانی که همانند یک دلقک با استعداد هست . به خاطر خصوصیت های آنها , دارندگان سگ لهاسااپسو آنان را همچون انسانها می بینند و احساسی همچون یک انسان به آنان پیدا می کنند.

24
تیر
فروش سگ وست هایلندوایت تریر

نژاد سگ وست هایلندوایت تریر-West Highland White Terrier

 به هنگام خرید سگ وست هایلندوایت تریر به این نکته توجه داشته باشیدکه نژاد سگ وست هایلندوایت تریر دارای پوست خشک وحساسی است ونبایدزودبه هنگام حمام شودوموهای سگ وست هایلندوایت تریرهرماه بایدکوتاه شودوگوشهای انهابایدبالوسیون مخصوص گوش تمیزشود.

23
تیر

نژادسگ شی هواهوا - chihuahua

اگرتصمیم به خرید سگ شی هواهوا داریدبه این نکته توجه کنید سگ شی هواهوا مختص خانه است وازاین که صاحبش بادیگران وقت بگذراند احساس خوبی ندارندوبعضااین حسادت میتواندمشکل سازباشد

23
تیر
خرید سگ پامرانیان

نژاد سگ پامرانین - Pomeranian

اگر دنبال خرید سگ پامرانیان هستید اما شاغلید و نمیتوانید وقت زیادی برای سگ آپارتمانی خود بگذارید خرید سگ پامرانیان گزینه خوبی نیست. پس از خرید سگ پامرانین باید در نظر داشته باشید که وقت کافی برای محبت و رسیدگی به این نژاد سگ کنار بگذارید.

05
خرداد
فروش سگ شیتزو

نژاد سگ شیتزو -shih tzu

اگر قصد خرید سگ آپارتمانی را دارید باید در رابطه با خرید سگ شیتزو بدانید که سگ شیتزو همدم بسیار خوبی برای شما می باشد و از او انتظار شکار, و یا نگهبانی را نداشته باشید

05
خرداد
فروش سگ شیتزو تریر

نژاد سگ شیتزو تریر-shitzu-terrer

شیتزو تریر یک نژاد اصیل نیست (نصف تریر و نصف شیتزو)، اما فروش سگ شیتزو تریر طرفداران زیادی مخصوصا در ایران دارد.

05
خرداد
فروش سگ مالتیز

نژاد سگ مالتیز - Maltese

مالتیز سگ کوچک و سر سختی است اگربه دنبال سگی باموهای اشرافی وبلندوسفیدهستیدحتمابرای خرید سگ مالتیزاقدام کنید  

05
خرداد
فروش سگ پیکینیز

نژاد سگ پیکینیز-pekingese

رفتار سگ پیکینیز تلفیقی است از وقار و لجاجت که آنرا نزد صاحبش عزیز می سازد. رفتار آرام و مطیع بودن آن باعث گشته که در سراسر جهان بعنوان یک موجود صمیمی و دوست داشتنی مطرح گردد.