08
فروردين
فروش سگ داشهوند

نژاد سگ داشهوندdachshund


سه نوع متفاوت در نژاد داشهوند وجود دارد: 1- نوع مو کوتاه ، 2- نوع مو بلند ، 2- نوع مو سیمی. به همراه تفاوت موها ، اندازه آنها نیز متفاوت است. داشهوند بدنی عضلانی با پاهای کوتاه دارد. دندان هایش بسیار قوی است و تعداد آنه 42عدد می باشد.

21
شهریور

نژادسگ افغان هاند-Afghan Hound


اَفغان هاند یک سگ شکاری اشرافی می باشد دارای جثه ای بلند و سر باریک و کشیده است. بینی سیاه ، چشمها تیره و بادامی شکل و گوشها بر روی سر افتاده است. گردن بلند و قدرتمند ، پاها بلند وصاف و در انتها بزرگ و پوشیده از مو می باشد.

20
شهریور
 فروش نروجین الکهاند

نژاد سگ نروجین الکهاند-Norwegian Elkhound


الکهاند نروژِی سگی است دلیر با جثه ای متوسط ،از سگهای گونه اشپیتز. سگی است قوی هیکل به شکل چهار گوش که دارای استقامت زیادی می باشد و می تواند چندین روز تمام وقت به شکار بپردازد.

20
شهریور
فروش سگ ویپت

نژادسگ ویپت


ویپِت شبیه به یک گِریهاند کوچک است. جثه خوش اندام ، باوقار و باریک دارد. دارای پوشش کوتاه و چرمی مانند است که به رنگهای متنوعی اعم از سیاه ، قرمز ، قهوه ای ، سفید و چند رنگ یافت می شود. دارای ماهیچه های بلند و باریک می باشد. این گِریهاند کوچک گوشهایی به شکل گل رُز و سینه ای فراخ دارد. ستون فقراتش بلند وصاف است.

29
تیر
فروش سگ دالمیشن

نژادسگ دالماسین-Dalmatianاگردارای فضای بزرگ ,باغ وهرگونه محیط بازهستیدبه خرید سگ دالمیشن اقدام کنیدزیرااین سگ نیازبه پیاده روی روزانه داردواین کاربه اوآرامش میدهد.

24
تیر
فروش سگ جک راسل تریر

نژادسگ جک راسل تریر-Jack Russell Terrier

برخلاف هرچیزی که تاحالاشنیده ایدبرخوردورابطه سگ جک راسل تریربابچه هاتنهامنحصربه شخصیت سگ است یک سگ جک راسل تریرمیتواندبایک کودک رابطه بسیارعاشقانه عمیقی داشته باشدودیگرسگ جک راسل دقیقابرخلاف این امرباشدوحالت تهاجمی داشته باشدپس اگربه دنبال چالش سرگرمی وعشق ومحبت هستیدبه خرید سگ جک راسل تریراقدام کنید