20
شهریور

نژاد سگ گرگی - پیوند گرگ و سگ اهلی نامشخص

 

سگ گرگی نژادی است حساس که به اشیاء بی جان واکنش خوبی نشان نمی دهد. آنها به صبر زیادی نیاز دارند. قبل از آنکه این نژاد را برای نگهداری قبول کنید باید بطور جدی آموزش داده شوند. آنها به آموزشهای ثابت و فضای پهناوری برای گشتن نیاز دارند.

14
مرداد
فروش سگ بیت بول آمریکایی

نژاد سگ پیت بول آمریکایی - american pit bull terrier


 اگربه دنبال سگی قدرتمندوجنگجوهستیدخرید سگ پیت بول پیشنهاد میشود. نژاد سگ پیت بول به سرعت جایگاه قدرت و لقب جنگجوی شکست ناپذیر را در میان تمامی نژادها به خود اختصاص داد.

14
مرداد
فروش سگ دوبرمن

نژادسگ دابرمن-doberman

اگربه دنبال یه سگ نگهبان هستیدخرید سگ دوبرمن گزینه ی مناسبی ست.

14
مرداد
فروش سگ کن کورسو

نژادسگ کن کورسو-can corso


بسیاری ازکسانی که به سگ کن کورسوعلاقه مندهستندیا برای ابهت چهره سگ کن کورسومیباشندویا به دنبال خرید سگ نگهبان خوبی هستنداما نکات قابل توجه دیگری وجودداردکه قبل ازخرید سگ کن کورسوبایدموردبررسی قرارداد.

14
مرداد
فروش سگ آکیتا

نژادسگ جاپانیزآکیتا-akita

اگر قصد خرید یا فروش سگ آکیتا را دارید باید بدانید که این نژاد سگ بسیار وفادار میباشد اما با کودکان رابطه ی خوبی ندارند . این نژاد سگ با افراد غریبه رابطه ی خوبی ندارند و همین امر باعث شده است که در نگهبانی به خوبی عمل کند.

29
تیر
فروش سگ هاسکی

نژادسگ هاسکی-Siberian Husky

 سگ هاسکی استعداد خوبی برای آموختن دارد اما این کار را باید با صبر و حوصله انجام داد چراکه هاسکی می‌تواند گاهی اوقات لجباز شود. اگر بیکار بماند خیلی زود حوصله اش سر می‌رود. از تنهایی بیزار است بنابراین اگر ساعات زیادی را بیرون از خانه سپری می کنید حتماً به فکر خرید سگ هاسکی دیگربه عنوان یک جفت و هم بازی برای سگ خودباشید.
<