اموزش بمون سگ
25
شهریور
4426

 
این امر بسیار مهم می باشد که بلافاصله بعد از آنکه توله سگ را به خانه آوردید شروع به آموزش دادن او کنید. این آموزشها می تواند بوسیله خود شما یا یک مربی حرفه ای انجام شود.

 


دو نوع آموزش وجود دارد:

1- آموزشهای وابسته به رفتار و سلوک.

2- اطاعت کردن.


آموزشهای وابسته به رفتار ، رفتار و خوی بدی را که در توله سگ یا سگ بالغ پرورش یافته است را درست می کند ، مانند: پریدن ، تعقیب کردن ماشینها ، جویدن ، گدایی کردن ، بالارفتن از وسایل خانه . بسیار مهم است که هنگام آموزش دادن ثابت قدم و راسخ باشید. مثال هیچ وقت به سگ خود اجازه ندهید که روی مبل بیاید ، مگر اینکه قصد داشته باشید همیشه به او این اجازه را بدهید. این امر موجب گیج شدن او شده و مشکل ساز می شود.
آموزش اطاعت کردن باید همیشه تکرار شود ، اما کوتاه و مختصر تا از خسته شدن سگ جلوگیری شود. 15-10 دقیقه تمرین دو تا سه مرتبه در روز کافی می باشد. بهترین زمان برای آموزش درست قبل از دادن غذا می باشد ، غذا دادن در آن وقت حکم پاداش برای انجام دادن دستور شما به اوست.


قبل از آنکه کلمه ای از دستور را به زبان بیاورید ، اسم سگ را بگویید تا توجه اش به شما جلب شود ، سپس دستوری را که می خواهید سگ یاد بگیرد را بگویید مانند: بشین ، پاشو ، بیا و بایست. هرگز بی حوصله و عصبی نشوید. شما ممکن است یک دستور را مجبور شوید چندید بار تکرار کنید. اگر می خواهید سگ خود را تنبیه کنید هیچ وقت اسمش را صدا نزنید تا نزدتان بیاید زیرا این کار باعث می شود که سگ دیگر وقتی اسمش را صدا می زنید نزد شما نیاید. مراقب باشید تا لحن صدای شما نا امیدانه نباشد. اگر احساس می کنید که نا امید شده اید کمی استراخت کنید ، زیرا سگ این لحن صدا را به خوبی احساس می کند و فقط هنگامی که شما ناراحت هستید با آموزش دادن ارتباط برقرار می کند.


بعضی از دستورات ویژه عبارتند از: بشین ، پاشو ، بایست ، بیا. اگر می خواهید این دستورات را به کار ببرید باید با صدای بلند و واضح گفته شوند. اغلب آنها را به کار ببرید ، ممکن است سگ لازم داشته باشد که بارها و بارها آنها را بشنود. و به زودی شروع به درک آن کلمه می کند. همیشه یاد داشته باشید که وقتی دستوری را درست انجام داد او را تشویق کنید. این عمل باعث دلگرم شدن سگ می شود و باعث می شود تا دفعه دیگر هم این کار را بدرستی انجام دهد. تشویق کردن او می تواند لفظی یا با دادن غذا باشد.


نکاتی برای یاد دادن دستور نشستن به سگ خود:

 

نکاتی برای یاددادن دستورنشستن به سگ خود


وقتی که دارید به سگ خود یاد می دهید که بنشیند ، دست خود را ، با پاداشی که در آن است را بالای سر او نگه دارید ، سگ برای دیدن پاداش سرش را بالا می گیرد. سپس با دست دیگر با ملایمت پشتش را به زمین فشار دهید تا در وضعیت نشسته قرار گیرد و در هنگامی که این کار را می کنید با لحن واضح و محکمی به او بگویید "بشین" (در حالی که هنوز پاداش سگ را در بالای سر او نگه داشته اید). وقتی که سگ نشست پاداشش را به او بدهید و تشویقش کنید. هرگز به سگ خود اجازه ندهید که بپرد و پاداشی را که برایش در دست دارید را بگیرد ، خیلی محکم به او بگویید "نه" و این کار را دوباره تکرار کنید. سر انجام سگ شما بخاطر بدست آوردن آن پاداش بدون کمک شما خواهد نشست. به یاد داشته باشید که زمان آموزش باید کوتاه و مختصر ولی مکرر باشد. این روش را در فواصل معینی در روز تکرار کنید. اگر نا امید شدید دست از آموزش دادن بکشید و بعداً دوبار سعی کنید.


نکاتی برای یاد دادن دستور بایست و بیا به سگ خود:

 

نکاتی برای یاد دادن دستور بایست و بیا به سگ خود


معمولاً بهتر است قبل آنکه دستور بشین را به سگ خود یاد دهید ، دستور بایست را یاد بدهید. به خاطر اینکه برای او وقتی که در وضعیت نشسته قرار دارد بسیار ساده تر است که بایستد. بعد از آنکه سگ شما دستور نشستن را بدون کمک شما چند روزی به درستی انجام داد نوبت به یادگیری دستور بایست و بیا می رسد. به سگ خود بگویید بشین. این بار دو عدد پاداش در دستهای خود نگه دارید ، وقتی که نشست یکی از آنها را به او بدهید.
دستی که خالی می باشد را بالا روبروی صورت سگ مانند علامت ایست گرفته و بگویید "بایست" در حالی که دارید این دستور را مکرراً و با لحن واضح به او می گویید به آرامی به عقب بروید. مطمئن شوید که صورتتان رو به صورت اوست و دارید نگاهش می کنید. وقتی که کمی از او دور شدید با کمی شوق و ذوق به او بگویید "بیا" وقتی که آمد به او دوباره پاداش دهید. اگر سگ قبل از اینکه شما دستور "بیا" را بگویید به طرف شما دوید ، به او بگویید "نه" و دوباره از اول شروع کنید. به یاد داشته باشید که وقتی دستور شما را انجام داد بصورت لفظی هم همانطور که با دادن غذا تشویقش می کنید ، تشویقش کنید. تا زمانی که بخوبی این دستورا را یاد نگرفته است زیاد از او دور نشوید. زمانی که کاملاً فهمید که شما از او چه می خواهید می توانید بیشتر از او دور شوید. سرانجام شما می توانید از سگ خود دور شوید در حالی که سگ هنوز نشسته است و تا زنانی که دستور "بیا" را نگفته اید نیاید. به یاد داشته باشید که در کار خود استوار باشید و هنگامی که نا امید شدید دست از کار بکشید. سگ شما نا امیدی را می تواند احساس کند و دچار گیجی می شود. بدلیل آنکه می خواهد شما را خشنود کند ، پس یاد می گیرد که زمانهای آموزش را دوست نداشته باشد چون باعث ناراحتی شما می شود.


نکاتی برای یاد دادن دستور دراز کشیدن به سگ خود:

 

نکاتی برای یاد دادن دستور دراز کشیدن به سگ خود


بعد از آنکه سگ شما کاملاً دستورات بشین ، بایست و بیا را یاد گرفت و آنها را بدون کمک شما انجام داد ، زمان آموزش دستور دراز بکش می رسد. به سگ بکویید که بنشیند. پاداشی را که در دست دارید را به او نشان دهید ، پاداش را بالا برده و دوبار پایین روبروی سگ روی زمین ببرید و به او با لحن واضح و محکم بگویید "بخواب" . فقط در زمانی که برای گرفتن پاداش دراز کشید آن را به او بدهید. اگر برای گرفتن پاداش بلند شد ، هرگز آن را به او ندهید. دوباره این کار را در طول روز تا جایی که امکان دارد انجام دهید. زمان آموزش ، کوتاه و مختصر اما مکرر باشد.
هر جلسه آموزشی که شما سعی می کنید دستورات را به سگ یاد بدهید ، آموزشها باید شامل دستورات جدید و یا حتی همان دستوراتی که سگ قبلاً یاد گرفته است باشد ، بنابراین سگ آنها را فراموش نخواهد کرد. همیشه استوار و ثابت قدم باشید. تذکر: اگر نا امید شدید دست از آموزش دادن بکشید و بعداً دوبار سعی کنید.