تربیت سگ
09
مهر
17234

شرایط نگهداری سگ پس از خرید و فروش سگ:


1. بعد از خرید و فروش سگ -حیوان را در پارک مخصوص خود قرار دهید که صاحب خود را نبیند و وسیله بازی مناسب دراختیارقراردهید

 


2. بعد از خرید و فروش سگ - در منزل فضایی که برای بازی سگ خود مهیا کردید مساحت کف پارک بازی را به صورت کامل باروزنامه بپوشانید  


3.فضایی جدا از پارک بازی را برای دستشویی کردن حیوان درنظربگیرید مانند سرویس بهداشتی-حمام-حیاط-بالکن و که مساحت را با روزنامه بپوشانید

 

 4.تعداددفعات ادرار ومدفوع درتوله سگ ها زیاد می باشد بهتر است درطول روز چندین بار جا به جا شوند که سریعتر محل دستشویی خود را پیدا کنند  
                                                                                                                     
 5.بعد از خرید سگ  بعد ازهر بار غذا خوردن آن را با محیط مخصوصی که برای دستشویی ان در نظر گرفته اید ببرید  


 6. بعد از خرید و فروش سگ معمولا بعد از بیدار شدن ازخواب-بعد ازغذا خوردن وقبل از بازی کردن دستشویی می کنند  


 7.درطول شبانه روز3 باربه سگ خود غذا دهید که ساعت ان رابا خود تنظیم کنید  


8. تا 3 روز اول پس از خرید سگ خود را درخانه ازاد نگذارید و با او بازی نکنید بهتر است درمحیط خارج ازخانه با او بازی کنید  

 

9.هر 2 الی 3 هفته یکبار با شامپوان رابشویید و درصورت نیاز به استحمام میتوان هر4 الی 5 روز یکبار فقط با اب شستشو شوند  


10. بعد از خرید سگ هر روز سگ خود را برس بزنید